Op reis na die verlede

Nieman(n)(d)(dt Genealogie

 

As gevolg van omstandighede is hierdie webblad tans nie beskikbaar nie.Indien u inligting verlang i.v.m die familie, stuur asb 'n epos met die volgende inligting :

Volle Name, geboortedatum, ouers se volle name en geboortedatums, en indien moontlik grootouers se inligting, u gade en kinders se inligting, en u versoek en ek sal u so gou doenlik kontak met die nodige inligting (Indien beskikbaar).

Stuur epos aan : johan@nieman.co.za

Due to unforeseen circumstances, this webpage has temporarily been disabled.
If you have any queries, please send an email with the following information :

Full names, birthdate, parents full names and birthdates, and if possible grandparents and spouse and children information plus your query, and I will contact you asap.

Send email to : johan@nieman.co.za