Op reis na die verlede 

Nasate van  Johann Nieman van Arendsee

Nasate van Andries (Andreas) Dewald NIEMANDT b7c4d5e7f1 -Kortbeen-


 

a1b7c4d5e7f1 Andreas Dewald Niemandt -Kortbeen-, seun van b7c4d5e7 Jacobus Johannes Niemandt -Kotie- en Anna Catharina Engelbrecht , is gebore 11 Jan 1878 te ??, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 12 Okt 1945 te Nietverdiend in die ouderdom van 67 jaar, en is begrawe 17 Okt 1945 te Nietverdiend. 

Geboortenotas: A C Niemandt #2015

Sterftenotas: Volgens Sterftekennis TAB MHG 1086/46 te "Driekop" Nietverdiend

Begrafnisnotas: Nietverdiend Oorkant winkel.
Herbegrawe te Zeerust Gedenkakker op 12 Desember 1972 volgens Kittie Coertze

Algemene Notas: Sterfkennis SK TAB MHG 1086/46 gee name aan as Andries Dewald Niemand

Aangetekende gebeure in sy lewe is:

• ++ 12 Des 1972 en Zeerust. 1 Zeerust Cemetery. 1ste begrafnis was te Nietverdiend op 17 October 1945
A C Niemandt #2015

Andreas is getroud 27 Des 1902 te Zeerust met Maria Jacoba Adriana Swart , dogter van Nicolaas Johannes Swart en Maria Jacoba Adriana Jacobs -Mieta-. Maria is gebore 16 Mar 1886 te Marico Distr, Jacobsdal dorp, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 9 Aug 1968 te Zeerust in die ouderdom van 82 jaar, en is begrawe 17 Aug 1968 te Zeerust. Hulle het agt kinders gehad: Jacobus Johannes, Nicolaas Johannes, Andries Dewald, Maria Jacoba Adriana, Hermanus Stephanus, Willem Hendrik Barrand, Cornelius Johannes Petrus en Anna Catharina.

 

b7c4d5e7f1g1 Jacobus Johannes Niemandt is gebore 9 Sep 1904 te Marico Distr, (Zrst Omg.), is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 25 Apr 1977 te Marico Distr, Bokkop in die ouderdom van 72 jaar, en is begrawe 28 Apr 1977 te Zeerust. 

Geboortenotas: Niemandt Jacobus Johannes #2004 -m-p6611-1977.xif

Sterftenotas: Niemandt Jacobus Johannes #2004 -m-p6611-1977.xif

Aangetekende gebeure in sy lewe is:

• Woon te: 7 Mei 1946, Marico Distr, (Zrst Omg.).

Jacobus is getroud __/___/___ te Zeerust met Heila Magdalena Elizabeth Catharina Swanepoel , dogter van ??? en ???. Heila is gebore 29 Sep 1909 te ??, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 28 Apr 1993 te ?? in die ouderdom van 83 jaar, en is begrawe 30 Apr 1993 te Zeerust. Hulle het drie kinders gehad: Andries Dewald, Johannes Willem Petrus en Jacobus Johannes.

b7c4d5e7f1g1h1 Andries Dewald Niemandt is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Andries is getroud __/___/___ te ?? met Maggie Swanepoel , dogter van ??? en ???. Maggie is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

b7c4d5e7f1g1h2 Johannes Willem Petrus Niemandt -Jan- is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Johannes is getroud __/___/___ te ?? met Marie Jacobs , dogter van ??? en ???. Marie is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

b7c4d5e7f1g1h3 Jacobus Johannes Niemandt - Kowie- is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Algemene Notas: Jacobus Kowie Niemandt

Jacobus is getroud __/___/___ te ?? met Marlene Biljon , dogter van ??? en ???. Marlene is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

Jacobus is daarna getroud met Dinah Jacobs __/___/___ te ??, dogter van ??? en ???. Dinah is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

 

b7c4d5e7f1g2 Nicolaas Johannes Niemandt is gebore 1 Jun 1906 te ??, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 2 Jul 1971 te Namibia, Windhoek in die ouderdom van 65 jaar, en is begrawe na 2 Jul 1971 te Namibia, Windhoek. 

Aangetekende gebeure in sy lewe is:

• Woon te: 9 Mei 1946, Fort Beaufort.

Nicolaas is getroud __/___/___ te ?? met Margaretha J Visser -Makkie- , dogter van ??? en ???. Margaretha is gebore __/___/___ te Namibia, Windhoek en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het drie kinders gehad: Andre Dewald, Piet en Nicolaas Johannes.

b7c4d5e7f1g2h1 Andre Dewald Niemandt is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Andre is getroud__/___/___ te ?? met Tina Brink , dogter van ??? en ???. Tina is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

b7c4d5e7f1g2h2 Piet Niemandt is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Piet is getroud __/___/___ te ?? met Hannetjie Wielligh , dogter van ??? en ???. Hannetjie is gebore __/___/___ te ??, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede __/___/___ te ??, en is begrawe __/___/___ te ??.

b7c4d5e7f1g2h3 Nicolaas Johannes Niemandt is gebore __/___/___ te ??, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede __/___/___ te ??, en is begrawe __/___/___ te ??. 

Nicolaas is getroud __/___/___ te ?? met Chessie Van Der Walt , dogter van ??? en ???. Chessie is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

 

b7c4d5e7f1g3 Andries Dewald Niemandt is gebore 6 Jun 1908 te Marico Distr, Witfontein, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 20 Okt 1980 te Rustenburg in die ouderdom van 72 jaar, en is begrawe na 20 Okt 1980 te Rustenburg. 

Geboortenotas: Andries Dewald /Nieman/dt b7c1d2e3f1g3h1 #1717

Sterftenotas: Andries Dewald /Nieman/dt b7c1d2e3f1g3h1 #1717 Kanker

Begrafnisnotas: Andries Dewald /Nieman/dt b7c1d2e3f1g3h1 #1717

Algemene Notas: Notas van Johannes Hendrik /Nieman/dt #2035
1915 Trek  saam met ouers na Nietverdiend
1918 Spaanse griep

1920 Eerste keer na skool
1924 Na Zeerust Hoërskool
1928 Na Heidelberg Normaal Kollege
1930 Begin onderwysloopbaan op Lichtenburg Delwerye no. 3 Skool. Onderwys no. E45165
1933 Ontmoet Mammie 1933 tydens Malopo skoolpiekniek
1935 Trou op 2 Maart 1935 te Wolmaranstad
1941 1 Junie 1941 op Aktiewe Diens. no 17409
1942 1 Desember 1942 Vetrek na Egipte in die Highland Brigade
1945 29 Desember 1945 keer terug per vliegtuig.
1945 Land op Zwartkops lughawe April
1953 Word voorgestel as diaken Augustus
1963 Word voorgestel as ouderling
1968 Tree uit diens op 30 Junie 1968
1973 Toer na Suid Amerika saam met Maans en Kop 1973
1980 Na hospitaal op 26 September 1980

Aangetekende gebeure in sy lewe is:

• Woon te: 31 Mei 1946, Rustenburg Dist, Bokfontein. Andries Dewald /Nieman/dt b7c1d2e3f1g3h1 #1717

Andries is getroud 2 Mar 1935 te Lichtenburg met Anna Petronella De Beer -Pietjie- , dogter van Jacobus Frederik De Beer en Wilhelmina Sophia Van Den Berg. Anna is gebore 30 Mar 1910 te Wolmaranstad, 2 is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 14 Jan 1985 te Pretoria 2 in die ouderdom van 74 jaar, en is begrawe na _____-_____-1985 te Rustenburg. 2 Hulle het vier kinders gehad: Andries Dewald, Jacobus Frederik, Wilhelmina Sophia en Johannes Hendrik.

Huweliksnotas: Andries Dewald /Nieman/dt b7c1d2e3f1g3h1 #1717 Wolmaransstad volgens SK Niemandt Andries Dewald # 1715 -m-p14186-1980.xif en boedelbelastingvorm 

b7c4d5e7f1g3h1 Andries Dewald Niemandt is gebore 5 Sep 1936 te Lichtenburg, 3 is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 15 Nov 2005 te Newcastle in die ouderdom van 69 jaar, en is begrawe __/___/___ te Utrecht. 

Andries Dewald /Nieman/dt b7c1d2e3f1g3h1 #1717

Sterftenotas: Johannes Hendrik /Nieman/dt #2035

Algemene Notas: 17512/2005/PMB-Andrles Dewald Niemandt, 3609055022086, a pensioner, 12 Palm Park, Impala Street, Newcastle,
died on: 15 November 2005 at Newcastle, First and Final Liquidation and Distribution Account; Anna Susanna Jesina Niemandt
(Newcastle; Pietermaritzburg).\emdash S.W. Saville, De Jager Baqwa Maritz Inc., Attorneys for Executor/Executrix, DMB Building,
52 Scott Street; P 0 Box 117, Newcastle

Aangetekende gebeure in sy lewe is:

• Woon te: 8 Mei 1982, Standerton. SK Niemandt Andries Dewald # 1715 -m-p14186-1980.xif

Andries is getroud 16 Feb 1963 te Louis Trichardt met Anna Susanna Jesina De Beer , Transvaal.,3 dogter van Johan Mathys Adam De Beer en Anna Susanna Jesina Grobler. Anna is gebore 11 Des 1938 te Louis Trichardt, Transvaal 3 en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het vier kinders gehad: Andries Dewald, Ananda, Johan Mathys en Petro.

b7c1d2e3f1g3h1i1 Andries Dewald Niemandt is gebore 31 Aug 1964 te Louis Trichardt, Transvaal 3 en is gedoop __/___/___ te Swartruggens. 3 

Andries is getroud 30 Jan 1984 te Hoedspruit met Christa Callaghan , dogter van ??? en ???. Christa is gebore __/___/___ te ?? 3 en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het een dogter gehad: Danaé.

Huweliksnotas: Andries Dewald /Nieman/dt b7c1d2e3f1g3h1 #1717 Johannes Hendrik /Nieman/dt #2035 gee 3 Maart 1984 

b7c1d2e3f1g3h1i1j1 Danaé Niemandt is gebore __/___/___ te ?? 3 en is gedoop __/___/___ te ??. 

Andries is daarna getroud __/__/1984 te ?? met Magdalena Spangenberg na, dogter van ??? en ???. Magdalena is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

b7c1d2e3f1g3h1i2 Ananda Niemandt is gebore 3 Mar 1966 te Louis Trichardt, Transvaal 2 en is gedoop __/___/___ te ??. 

Ananda is getroud 18 Mar 1989 te Standerton met Jan Degenaar .,3 seun van ??? en ???. Jan is gebore 16 Apr 1966 te ?? 2 en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het drie kinders gehad: Jan Hendrik Smit, Jandra en Anje.

Jan Hendrik Smit Degenaar is gebore 3 Mei 1998 te Pretoria, 2 is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 3 Nov 2006 te Utrecht in die ouderdom van 8 jaar, en is begrawe __/___/___ te ??. 

Sterftenotas: Johannes Hendrik /Nieman/dt #2035 Jan Hendrik is dood in 'n motor ongeluk tussen Utrecht en New Castle.

Jandra Degenaar is gebore 12 Okt 1992 te Pretoria 3 en is gedoop __/___/___ te ??. 

Anje Degenaar is gebore 23 Mar 2000 te Pretoria, 2 is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 3 Nov 2006 te Utrecht 2 in die ouderdom van 6 jaar, en is begrawe __/___/___ te ??. 

b7c1d2e3f1g3h1i3 Johan Mathys Niemandt is gebore 30 Apr 1971 te Louis Trichardt, Transvaal 3 en is gedoop __/___/___ te ??. 

Johan is getroud 15 Apr 1995 te Lohatla met Joe-Anne Veit .,3 dogter van Jan Veit en Remouna Onbekend. Joe-Anne is gebore 16 Mei 1975 te ?? 3 en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het een dogter gehad: Andries Dewald.

Huweliksnotas: Andries Dewald /Nieman/dt b7c1d2e3f1g3h1 #1717 Johannes Hendrik /Nieman/dt #2035 gee Postmasburg 

b7c1d2e3f1g3h1i3j1 Andries Dewald Niemandt is gebore 28 Mar 2000 te Pretoria  en is gedoop __/___/___ te ??. 

b7c1d2e3f1g3h1i4 Petro Niemandt is gebore 28 Jun 1974 te Heidelberg, Gauteng, South Africa en is gedoop __/___/___ te ??.  

Petro is getroud 31 Des 1997 te Standerton met Stephanus Du Preez .,seun van ??? en ???. Stephanus is gebore __/___/___ te ??  en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het een dogter gehad: Ane.

Ane Du Preez is gebore 5 Okt 2000 te ?? 3 en is gedoop __/___/___ te ??. 

b7c4d5e7f1g3h2. Jacobus Frederik NIEMANDT  gebore 7 Mar 1939 te Rustenburg, gedoop __/___/__ te NG Kerk Swartruggens, oorlede __/___/__ te ?? en begrawe __/___/__ te ??.

 Geboortenotas: b7c4d5e7f1g3h4 Johannes Hendrik /Niemandt --b7c4d5e7f1g3h2. Jacobus Frederik NIEMANDT

Jacobus is getroud 4 Jan 1964 te Groot Marico met Cornelia Carolina VILJOEN , dogter van Hendrik Stephanus Viljoen geb. 15 September 1896 en  Susanna Maria Loots 30 Maart 1906,  gebore in 7 Junie1939 te ??, gedoop __/___/__ te ??., oorlede __/___/__ te ??., en begrawe __/___/__ te ??.

Huweliksnotas: b7c4d5e7f1g3h4 Johannes Hendrik /Niemandt --b7c4d5e7f1g3h2. Jacobus Frederik NIEMANDT 

Name:Jacobus Frederik Niemandt       Event Type:Marriage              Event Date:04 Jan 1964         Event Place:Groot-Marico, Transvaal, South Africa

Residence Place:Warmbad Hoërskool Koshuis Posbus 45 Warmbad

Gender:Male                                        Age:24                                   Marital Status:Single               Birth Date:1939

Birth Year (Estimated):

Spouse's Name:Cornelia Carolina Viljoen                                           Spouse's Residence Place:Straatsdrif Poskantoor Groot Marico

Spouse's Gender:Female                    Spouse's Age:24                   Spouse's Marital Status:Single Spouse's Birth Date:1939

Spouse's Birth Year (Estimated):

Note:Na Gebooie

GS Film Number:001439123

 

Algemene Notas: Frederik Jacobus Volgens Andries Dewald /Nieman/dt b7c1d2e3f1g3h1

Jacobus Frederik volgens Sterftekennis pa Niemandt Andries Dewald -m-p14186-1980

Aangetekende gebeure in sy lewe is:

• Woon te: 22 Okt 1980, Mafeking. SK Niemandt Andries Dewald -m-p14186-1980

• Woon te: 29 Mei 1982, Pretoria. SK Niemandt Andries Dewald -m-p14186-1980

 

Kinders uit hierdie huwelik was:

b7c1d2e3f1g3h2i1 Andries Dewald NIEMANDT gebore 1 Mar 1965 te Nelspruit, 1 gedoop __/___/__ te NG Kerk Witrivier.

Geboortenotas: b7c4d5e7f1g3h4 Johannes Hendrik /Niemandt --b7c4d5e7f1g3h2. Jacobus Frederik NIEMANDT 

Andries is getroud 17 Des 1988 te Mosselbaai met Marette DU PLESSIS , dogter van Charl Francois du Plessis en Susanna Johanna Human. Marette gebore 31 Mar 1966 te Ermelo, gedoop __/___/__ te ??, oorlede __/___/__ te ??, en begrawe __/___/__ te ??,

Huweliksnotas: b7c4d5e7f1g3h4 Johannes Hendrik /Niemandt --b7c4d5e7f1g3h2. Jacobus Frederik NIEMANDT

Geboortenotas: b7c4d5e7f1g3h4 Johannes Hendrik /Niemandt --b7c4d5e7f1g3h2. Jacobus Frederik NIEMANDT

 

Kinders uit hierdie huwelik was:

b7c1d2e3f1g3h2i1j1.Andries Dewald NIEMANDT gebore 8 Okt 1991 te Pretoria, gedoop __/___/__ te ??.

b7c1d2e3f1g3h2i1j2.Marisa NIEMANDT gebore 5 Nov 1993 te Worcester, gedoop __/___/__ te ??.

b7c1d2e3f1g3h2i1j3.     Jozanne NIEMANDT gebore 21 Jan 2000 te Worcester, 1 gedoop __/___/__ te ??.

 

b7c1d2e3f1g3h2i2. Hendrik Stephanus NIEMANDT gebore 13 Mar 1965 te Nelspruit, gedoop __/___/__ te NG Kerk Witrivier.

Hendrik is getroud 22 Junie 1991  te Carletonville met Alice Johanna Haasbroek , dogter van  Isak Johannes Haasbroek  en Alice Johanna Kleinhans. Alice gebore 16 April 1966 te ??, gedoop __/___/__ te ??.

b7c1d2e3f1g3h2i2j1.   Alice Johanna Niemandt gebore 9 April 1996 te ??  gedoop __/___/__ te ??.

b7c1d2e3f1g3h2 i2j2   Jacobus Frederik Niemandt gebore 19 Januarie 1998 te ??,  gedoop __/___/__ te ??.

b7c1d2e3f1g3h2 i2j3  Hendrik Stephanus Niemandt gebore 15 September 1999 te ??, gedoop __/___/__ te ??.

 

b7c1d2e3f1g3h2i3. Susanna Maria NIEMANDT gebore 15 Jun 1966 te Nelspruit,  gedoop __/___/__ te NG Kerk Witrivier.

Susanna is getroud 12 Jun 1993 te Rustenburg, met Nicolas ECONOMAKIS , seun van George Economakis en Sophia  Grigolopoulos . Nicolas gebore 18 Feb 1964 te Rustenburg, gedoop __/___/__ te ??, oorlede __/___/__ te ??, en begrawe __/___/__ te ??, 

Huweliksnotas: b7c4d5e7f1g3h4 Johannes Hendrik /Niemandt --b7c4d5e7f1g3h2. Jacobus Frederik NIEMANDT

Geboortenotas: b7c4d5e7f1g3h4 Johannes Hendrik /Niemandt --b7c4d5e7f1g3h2. Jacobus Frederik NIEMANDT

 

Kinders uit hierdie huwelik was:

i. Nicolas George ECONOMAKIS gebore 3 Jan 1996 te Klerksdorp, gedoop __/___/__ te ??.

ii. Anastasia Chrysavge ECONOMAKIS gebore 21 Okt 1997 te Klerksdorp, gedoop __/___/__ te ??.

iii. Jacobus Fredrick ECONOMAKIS gebore 21 Mei 2002 te ??, gedoop __/___/__ te ??.

 

b7c4d5e7f1g3h3 Wilhelmina Sophia Niemandt is gebore 2 Jul 1942 te Wolmaranstad en is gedoop __/___/___ te ??. 

Aangetekende gebeure in haar lewe is:

• Woon te: 29 Mei 1982, Pretoria. SK Niemandt Andries Dewald # 1715 -m-p14186-1980.xif

Wilhelmina is getroud 1 Apr 1966 te Swartruggens met Jacobus Malan Olivier -Koos- , seun van ??? en ???. Jacobus is gebore 7 Feb 1943 te Swartruggens 2 en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het drie kinders gehad: Gerhard Albert, Andries Dewald en Annekie Petronella.

Gerhard Albert Olivier is gebore 5 Jun 1969 te Rustenburg 2 en is gedoop __/___/___ te ??. 

Andries Dewald Olivier is gebore 10 Jul 1970 te ?? 2 en is gedoop __/___/___ te ??. 

Annekie Petronella Olivier is gebore 24 Mar 1973 te ?? 2 en is gedoop __/___/___ te ??. 

 

b7c4d5e7f1g3h4 Johannes Hendrik Niemandt is gebore 14 Okt 1947 te Rustenburg 2 en is gedoop __/___/___ te ??. 

Geboortenotas: SK Niemandt Andries Dewald # 1715 -m-p14186-1980 Johannes Hendrik /Nieman/dt #2035


Notas :Andries Dewald /Nieman/dt b7c1d2e3f1g3h1 #1717
I was born in Rustenburg (Transvaal) in the clinic of one sister Borchards.
I grew up on a farm, Syferfontein, (Currently Boputhatswana).
Our neighbours were the Catholic mission station, Modimong ( The place where God is present) .
I went to primary school on a farm called Holfontein and was one of only 13 pupils when I left for Rustenburg High School with no less than 1400 pupils.
I started my high school career in 1961 and left Rustenburg for Pretoria in 1966.
I started working with the SABC in 1968 in Johannesburg.
In 1970 I started working at the external services of Radio South Africa in Bloemendal, Meyerton.
After my marriage to Ilse we moved to Ermelo in January '72, where Johan was born.
On 3 September 1973 we went to Riekersdam to start farming with Pappa Heini.
Here Gerda and Ewald were born.
In August 1984 I started working as Assistant programmer with the Department of Finance in Pretoria.
On 16 December 1987 Ilse moved from Riekersdam to take up residence with me in Pretoria (26th Avenue 521, Villieria) .
On 30th June 1997 I resigned the Civil Service as Deputy Director.
On 1st January 1998 I started with PQAfrica at the Department of Home Affairs .
I transferred to the Midrand offices on 1 st April 1999.

Aangetekende gebeure in sy lewe is:

• Woon te: 10 Mei 1982, Amsterdam. SK Niemandt Andries Dewald # 1715 -m-p14186-1980.xif

Johannes is getroud 2 Jan 1971 te Pretoria met Ilze Therese Schindler .,2 dogter van Wilhelm Heinrich Schindler en Mathide Johanna Auguste Wedermeyer. Ilze is gebore 15 Jun 1947 te Zeerust 2 en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het drie kinders gehad: Johannes Hendrik, Gerda Liesl en Ewald Gunther.

b7c4d5e7f1g3h4i1 Johannes Hendrik Niemandt is gebore 22 Jun 1972 te Ermelo en is gedoop __/___/___ te ??. 2 

b7c4d5e7f1g3h4i2 Gerda Liesl Niemandt is gebore 28 Nov 1974 te Zeerust 2 en is gedoop __/___/___ te ??. 

Gerda is getroud 29 Nov 1997 te Pretoria met Jacobus Marthinus Van Der Merwe .,2 seun van ??? en ???. Jacobus is gebore 15 Apr 1972 te Zeerust 2 en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het een seun gehad: Tiaan Marinus.

Tiaan Marinus Van Der Merwe is gebore 26 Apr 2002 te Pretoria 2 en is gedoop __/___/___ te ??. 

b7c4d5e7f1g3h4i3 Ewald Gunther Niemandt is gebore 30 Mar 1982 te Zeerust 2 en is gedoop __/___/___ te ??. 

Ewald is getroud 17 Okt 2008 te Pretoria, Galagos, Kleinfontein met  Anna-Maria Badenhorst -Manet- , __________.,2 dogter van ??? en ???. Anna-Maria is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

 

b7c4d5e7f1g4 Maria Jacoba Adriana Niemandt is gebore 29 Mar 1910 te ??, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 27 Mar 1988 te Namibia, Windhoek in die ouderdom van 77 jaar, en is begrawe __/___/___ te ??. 

Maria is getroud 22 Des 1934 te Zeerust met Johannes Jurgens Van Tonder -Hannes- , seun van GERHARDUS JACOBUS Van Tonder en ANNA ELIZABETH Haasbroek. Johannes is gebore 29 Des 1909 te Zeerust, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 7 Apr 1988 te ?? in die ouderdom van 78 jaar, en is begrawe __/___/___ te ??. Hulle het vier kinders gehad: Maria Anna, Gerhardus, Anna Eli??beth en Anna Catharina.

Maria Anna Van Tonder is gebore __/___/___ te Kroondal en is gedoop __/___/___ te ??. 

Gerhardus Van Tonder is gebore __/___/___ te Kroondal en is gedoop __/___/___ te ??. 

Gerhardus is getroud __/___/___ te ?? met Susie Onbekend , dogter van ??? en ???. Susie is gebore __/___/___ te Kroondal en is gedoop __/___/___ te ??.

Anna Elizabeth Van Tonder is gebore __/___/___ te Kroondal en is gedoop __/___/___ te ??. 

Anna is getroud __/___/___ te ?? met P Smith , seun van ??? en ???. P is gebore __/___/___ te Kroondal en is gedoop __/___/___ te ??.

Anna Catharina Van Tonder is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Anna is getroud __/___/___ te ??met Gawie Van Deventer , seun van ??? en ???. Gawie is gebore __/___/___ te Kroondal en is gedoop __/___/___ te ??.

 

b7c4d5e7f1g5 Hermanus Stephanus Niemandt is gebore 4 Nov 1911 te Namibia, Windhoek, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 3 Des 1981 te Marico Distr, Hartbeestlaagte PK Tambotie in die ouderdom van 70 jaar, en is begrawe na _____-_____-1981 te ??. 

Sterftenotas: Nieman Hermanus Stephanus Niemandt #2010 -m-p16485-1981

Aangetekende gebeure in sy lewe is:

• Woon te: 2 Mei 1946, Marico Distr, Hartbeestlaagte PK Tambotie.

Hermanus is getroud 31 Des 1937 te Zeerust met Helena Maria Lombard , dogter van Christoffel Lombard en Frederika Elisabetha Roos. Helena is gebore 16 Jun 1916 te Marico Distr, Hartbeestlaagte PK Tambotie en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het vier kinders gehad: Andries Dewald, Frederika Elisabetha, Christoffel Lombard en Maria Jacoba Adriana.

Huweliksnotas: Magistrates Court Zeerust 

b7c4d5e7f1g5h1 Andries Dewald Niemandt is gebore 20 Mei 1938 te Marico Distr, (Zrst Omg.) en is gedoop __/___/___ te ??. 

Andries is getroud __/___/___ te ?? met Helena Geldenhuys (Leenta) , dogter van ??? en ???. Helena is gebore 17 Jul 1934 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het drie kinders gehad: Isabella, Helena en Christina.

b7c4d5e7f1g5h1i1 Isabella Niemandt is gebore in _____-_____-1962 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Isabella is getroud 5 Mar 1983 te Lichtenburg met Sakkie Smit , seun van ??? en ???. Sakkie is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

b7c4d5e7f1g5h1i2 Helena Niemandt is gebore in _____-_____-1965 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Helena is getroud 30 Sep 1989 te Lichtenburg met Philip Scheepers , seun van Pieter Scheepers en Ina Onbekend. Philip is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

b7c4d5e7f1g5h1i3 Christina Niemandt is gebore in _____-_____-1967 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Christina is getroud 30 Aug 1986 te Lichtenburg met Willie Geldenhuys , seun van Koos Geldenhuys en Susan Onbekend. Willie is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

 

b7c4d5e7f1g5h2 Frederika Elisabetha Niemandt is gebore 2 Mei 1941 te Marico Distr, (Zrst Omg.), is gedoop __/__/__ te ??, oorlede 17 Mei 1941 te Marico Distr, (Zrst Omg.), en is begrawe __/___/___ te ??. 

 

b7c4d5e7f1g5h3 Christoffel Lombard Niemandt is gebore 2 Sep 1943 te Marico Distr, (Zrst Omg.) en is gedoop __/___/___ te ??. 

Christoffel is getroud 8 Apr 1967 te Johannesburg met Waveney Stohr (Twin) , dogter van M C Stohr en Onbekend. Waveney is gebore 1 Jun 1945 te ??, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 29 Jun 1996 te Westonaria Distr, Jachtfontein in die ouderdom van 51 jaar, en is begrawe __/___/___ te ??. Hulle het drie kinders gehad: Lisa, Deon Stephen en Nicolette.

b7c4d5e7f1g5h3i1 Lisa Niemandt is gebore 19 Mar 1968 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Lisa is getroud __/___/___ te ?? met Hannes Van Den Berg , seun van ??? en ???. Hannes is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

b7c4d5e7f1g5h3i2 Deon Stephen Niemandt is gebore 24 Mei 1970 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Deon is getroud 31 Des 1993 te Boksburg, Gauteng met Lynda Therese Strever , dogter van ??? en ???. Lynda is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

b7c4d5e7f1g5h3i3 Nicolette Niemandt is gebore 26 Okt 1974 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

 

b7c4d5e7f1g5h4 Maria Jacoba Adriana Niemandt is gebore 20 Okt 1946 te Marico Distr, (Zrst Omg.) en is gedoop __/___/___ te ??. 

Maria is getroud 21 Okt 1967 te Zeerust met Willem Adriaan Christoffel De Beer , seun van Willem Adriaan D J Christoffel De Beer en (Vroulik) Onbekend (8515). Willem is gebore 26 Mei 1946 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het sewe kinders gehad: Marlene, Willem Adriaan Christoffel, Marie, Marinda, Hermanus Stephanus, Geraldine en Dewald.

Marlene De Beer is gebore in _____-_____-1968 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Marlene is getroud __/___/___ te ??met Robert Rogers , seun van ??? en ???. Robert is gebore in _____-_____-1959 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

Willem Adriaan Christoffel De Beer is gebore 12 Aug 1969 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Willem is getroud 17 Nov 1990 te Louis Trichardt, Transvaal met Anneke Dean , dogter van Albert Dean en Dina Onbekend (8546). Anneke is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

Willem is daarna getroud __/___/1990 te ??met Adele Potgieter na, dogter van ??? en ???. Adele is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

Marie De Beer is gebore in _____-_____-1971 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Marie is getroud __/___/___ te ??met Christo Van Tonder , seun van ??? en ???. Christo is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

Marinda De Beer is gebore in _____-_____-1972 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Marinda is getroud 7 Aug 1993 te Koster met Gert Coetzee , seun van ??? en ???. Gert is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

Hermanus Stephanus De Beer is gebore 3 Mar 1973 te Potchefstroom en is gedoop __/___/___ te ??. 

Hermanus is getroud 27 Sep 1995 te ??met Marie Meintjes , dogter van Johannes Willem Petrus Meintjes en b7c4d5e7f5g10h3 Annelize Nieman dt. Marie is gebore 28 Okt 1973 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het een dogter gehad: Lize-Marie.

Lize-Marie De Beer is gebore 24 Sep 1996 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Geraldine De Beer is gebore in _____-_____-1974 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Geraldine is getroud __/___/___ te ??met Kobus Kirsten , seun van ??? en ???. Kobus is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??.

Dewald De Beer is gebore in _____-_____-1976 te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

 

b7c4d5e7f1g6 Willem Hendrik Barrand Niemandt is gebore 15 Apr 1915 te ??, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 11 Jun 1994 te Marico Distr, Bergfontein in die ouderdom van 79 jaar, en is begrawe __/___/___ te ??. 

Algemene Notas: Vader se SK gee name aan as Willem Hendrek Barend

Aangetekende gebeure in sy lewe is:

• Woon te: 2 Mei 1946, Marico Distr, Bergfontein.

Willem is getroud __/___/___ te ?? met Anna Jacobs -Annie- , dogter van Albertus Jacobs en Onbekend. Anna is gebore __/___/___ te Marico Distr, Bergfontein en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het sewe kinders gehad: Andries Dewald, Stephanus, Magdalena, Miem, Willem, Pieter Daniel en Annatjie.

Andries Dewald Niemandt is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Stephanus Niemandt is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Magdalena Niemandt is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Miem Niemandt is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Willem Niemandt is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Pieter Daniel Niemandt is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

Annatjie Niemandt is gebore __/___/___ te ?? en is gedoop __/___/___ te ??. 

b7c4d5e7f1g7 Cornelius Johannes Petrus Niemandt is gebore 29 Apr 1918 te Marico Distr, (Zrst Omg.), is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 20 Nov 1987 te Alberton in die ouderdom van 69 jaar, en is begrawe __/___/___ te ??. 

Geboortenotas: Niemand Cornelius Johannes Petrus #2014 -m-p535-1988

Sterftenotas: Niemand Cornelius Johannes Petrus #2014 -m-p535-1988

Algemene Notas: SK sê Cornelis Oorlogsheld volgend Daan Lemmer Een van die oorlewendes van Delville Bos

Name:Cornelius Johannes Petrus Niemandt
Event Type:Marriage
Event Date:08 Oct 1942
Event Place:Ladysmith, Natal, South Africa
Gender:Male
Age:24
Birth Year (Estimated):1918
Spouse's Name:Esther Magdalena Swart
Spouse's Gender:Female
Spouse's Age:21
Spouse's Birth Year (Estimated):1921
Reference ID:3101
GS Film number:1938570
Digital Folder Number:004236673
Image Number:03019

Citing this Record:
"South Africa, Natal Province, Civil Marriages, 1845-1955," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KDZ9-651 : 27 December 2014), Cornelius Johannes Petrus Niemandt and Esther Magdalena Swart, 08 Oct 1942; citing Ladysmith, Natal, South Africa; 03019; National Archives and Records Service of South Africa, Pretoria; 1,938,570.

Cornelius is getroud 8 Okt 1942 te Ladysmith, Natal met 
Ester Magdalena Swart , dogter van Lukas Marthinus Swart en b7c4d5e9f4 Susarah Susanna Elizabeth Niemandt -Sarie-. Ester is gebore 15 Apr 1922 te Marico Distr, (Zrst Omg.), is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 17 Feb 1995 te Alberton in die ouderdom van 72 jaar, en is begrawe __/___/___ te ??. Hulle het vier kinders gehad: Andries Dewald, Lucas Marthinus, Cornelius Johannes Petrus en Gerhardus Marthinus.

Huweliksnotas: Niemand Cornelius Johannes Petrus #2014 -m-p535-1988.xif

Name:Cornelius Johannes Petrus Niemandt
Event Type:Marriage
Event Date:08 Oct 1942
Event Place:Ladysmith, Natal, South Africa
Gender:Male
Age:24
Birth Year (Estimated):1918
Spouse's Name:Esther Magdalena Swart
Spouse's Gender:Female
Spouse's Age:21
Spouse's Birth Year (Estimated):1921
Reference ID:3101
GS Film number:1938570
Digital Folder Number:004236673
Image Number:03019

Citing this Record:
"South Africa, Natal Province, Civil Marriages, 1845-1955," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KDZ9-651 : 27 December 2014), Cornelius Johannes Petrus Niemandt and Esther Magdalena Swart, 08 Oct 1942; citing Ladysmith, Natal, South Africa; 03019; National Archives and Records Service of South Africa, Pretoria; 1,938,570.


b7c4d5e7f1g7h1 Andries Dewald Niemandt is gebore 1 Apr 1944 te Potchefstroom en is gedoop __/___/___ te ??. 

Geboortenotas: SK Vader Niemand Cornelius Johannes Petrus #2014 -m-p535-1988.xif

Andries is getroud 4 Nov 1974 te Alberton met Muriel Issabella Diedericks  , dogter van ??? en ???. Muriel is gebore 12 Apr 1939 te Willowmore en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het een dogter gehad: Marleze Esther.

b7c4d5e7f1g7h1i1 Marleze Esther Niemandt is gebore 17 Okt 1975 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

 

b7c4d5e7f1g7h2 Lucas Marthinus Niemandt is gebore 3 Jul 1945 te Zeerust, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 30 Des 2002 te ?? in die ouderdom van 57 jaar, en is begrawe __/___/___ te Alberton, Florentia. 

Geboortenotas: SK Vader Niemand Cornelius Johannes Petrus #2014 -m-p535-1988.xif

Lucas is getroud 30 Jul 1966 te Alberton met Ellen Magrieta Smal , dogter van ??? en ???. Ellen is gebore 6 Jan 1949 te Germiston en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het vier kinders gehad: Judith, Esther, Cornelius Johannes Petrus en Lucas Marthinus.

Huweliksnotas:

Name:Lucas Marthinus Niemandt
Event Type:Marriage
Event Date:30 Jul 1966
Event Place:Alberton, Transvaal, South Africa
Residence Place:Kritzinger Weg 30 Florentia Alberton
Gender:Male
Age:21
Marital Status:Single
Birth Date:1945
Spouse's Name:Ellen Magrietha Smal
Spouse's Residence Place:Susanna Weg 47 Florentia Alberton
Spouse's Gender:Female
Spouse's Age:17
Spouse's Marital Status:Single
Spouse's Birth Date:1949
Note:Met Spesiale Huweliks Lisensie
Entry Number:6
Registration Number:
Reference ID:Entry 6
GS Film Number:001439160
Digital Folder Number:007499343
Image Number:02229
Citing this Record:
South Africa, Netherdutch Reformed Church Registers (Pretoria Archive), 1838-1991, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q29M-DZMN : 23 June 2016), Lucas Marthinus Niemandt and Ellen Magrietha Smal, 30 Jul 1966; citing Marriage, Alberton, Transvaal, South Africa, Dutch Reformed Church of Africa, Pretoria Archives, Pretoria; FHL microfilm 1,439,160.


b7c4d5e7f1g7h2i1 Judith Niemandt is gebore 2 Mei 1969 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

b7c4d5e7f1g7h2i2 Esther Niemandt is gebore 6 Mar 1971 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

b7c4d5e7f1g7h2i3 Cornelius Johannes Petrus Niemandt is gebore 5 Jan 1975 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

b7c4d5e7f1g7h2i4 Lucas Marthinus Niemandt is gebore 15 Mei 1979 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

 

b7c4d5e7f1g7h3 Cornelius Johannes Petrus Niemandt is gebore 30 Aug 1947 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

Geboortenotas: 30 aug 1948 volgens SK Vader Niemand Cornelius Johannes Petrus #2014 -m-p535-1988

Cornelius is getroud 9 Des 1972 te Brakpan, Gauteng met Susanna Sophia Lötter , dogter van ??? en ???. Susanna is gebore 11 Sep 1947 te Brakpan, Gauteng en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het een seun gehad: Cornelius Johannes Petrus.

Cornelius Johannes Petrus Niemandt is gebore 25 Jul 1978 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

 

b7c4d5e7f1g7h4 Gerhardus Marthinus Niemandt is gebore 5 Apr 1958 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

Geboortenotas: SK Vader Niemand Cornelius Johannes Petrus #2014 -m-p535-1988.xif

Gerhardus is getroud __/___/___ te Alberton met Maria Magdalena Opperman , dogter van ??? en ???. Maria is gebore 17 Mei 1959 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het drie kinders gehad: Marie, Gerhardus en Gail.

Marie Niemandt is gebore 12 Nov 1980 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

Gerhardus Niemandt is gebore 22 Des 1981 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

Gail Niemandt is gebore 10 Des 1985 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

 

b7c1d2e3f1g8 Anna Catharina Niemandt -Kittie- is gebore 30 Okt 1921 te Nietverdiend, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede __/___/___ te ??, en is begrawe __/___/___ te ??. 

Anna is getroud 20 Apr 1943 te Zeerust met Thomas Frederik Coertze , seun van Roelof Jacobus Coertze en Hendriena Cecilia Van Aswegen. Thomas is gebore 6 Des 1914 te Ventersdorp Distr, Varkenskraal, is gedoop 14 Feb 1915 te Ventersdorp, oorlede 24 Aug 2003 te Zeerust in die ouderdom van 88 jaar, en is begrawe __/___/___ te ??. Hulle het vier kinders gehad: Maria Jacoba Adriana, Hendrina Cecilia, Roelof Jacobus en Andries Dewald.

Maria Jacoba Adriana Coertze is gebore 27 Sep 1945 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

Maria is getroud 26 Jan 1968 te Alberton met Johannes Francois Schutte , seun van ??? en ???. Johannes is gebore __/___/___ te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het drie kinders gehad: Anna Catharina, Johannes Francois en (Onbekend).

Anna Catharina Schutte (Carien) is gebore 14 Feb 1969 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

Johannes Francois Schutte (Hansie) is gebore 18 Aug 1971 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

 (Onbekend) Schutte is gebore 17 Mar 1976 te Alberton, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 17 Mar 1976 te Alberton, en is begrawe __/___/___ te ??. 

 

 Hendrina Cecilia Coertze is gebore 2 Jul 1948 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

 Hendrina is getroud 28 Mar 1970 te Alberton met Pieter Hendrik Marks , seun van ??? en ???. Pieter is gebore __/___/___ te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het een dogter gehad: Anna Catharina.

Anna Catharina Marks -Anca- is gebore __/___/___ te Stellenbosch, CP en is gedoop __/___/___ te ??. 

 

Roelof Jacobus Coertze is gebore 10 Des 1950 te Alberton, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 10 Des 1950 te Alberton, en is begrawe __/___/___ te ??. 

 

Andries Dewald Coertze is gebore 13 Aug 1953 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

Andries is getroud __/___/___ te Alberton met Johanna Haasbroek , dogter van ??? en ???. Johanna is gebore __/___/___ te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. Hulle het drie kinders gehad: Thomas Frederik, Wilhelmina Sophia en Anna Catharina.

Thomas Frederik Coertze -Derik- is gebore 18 Mei 1977 te Alberton, is gedoop __/___/___ te ??, oorlede 1 Feb 1987 te Alberton in die ouderdom van 9 jaar, en is begrawe __/___/___ te ??. 

Wilhelmina Sophia Coertze -Elmien- is gebore 19 Des 1978 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

Anna Catharina Coertze -Tarina- is gebore 2 Nov 1981 te Alberton en is gedoop __/___/___ te ??. 

 

Bronne


1. Anna Catharina Niemandt (Kittie Coertze) opgeneem Ouetehuis Zeerust J J Niemandt.

2. Johannes Hendrik Niemandt.

3. AD Niemandt #1717 Naboomspruit opgskryf deur JJ Niemandt.